Shield

Escut

L’escut d’Hyrule!
Cors= bateria, màgia= passes, 24h, dia de la setmana i del mes. Objectiu de passes= Ocarina. El cap de l’ocell desapareix en mode no molestar. Les potes de l’ocell desapareixen quan es perd la connexió bluetooth.

Descarrega