Què és un Documentalista Audiovisual?

Dins el món de la informació i la documentació trobem tres grans famílies professionals: bibliotecàries, arxiveres i documentalistes.

Els dos primers grups són els més reconeguts a nivell social, més o menys tothom en sap les funcions. La documentalista vindria a ser la tercera professional de la informació, l’encarregada de gestionar, catalogar, preservar i difondre documents de tipologia més diversa.

Com a documentalista audiovisual m’he anat especialitzant a resoldre les necessitats del sector de la producció audiovisual publicitària. Primer des del punt de vista d’una productora, ara des d’una postproductora. Actualment estic feliçment ocupat a Metropolitana de Muntatges.

Entre les moltes funcions que exerceixo en cal destacar:
– Entrada de material
– Preparació de material gràfic per als operadors.
– Gestió de plataforma d’arxiu
– Enviament de material
– Elaboració i enviament de còpies d’emissió
– Elaboració i enviament de còpies de cine (DCP)

Ulleres Documentalista